MethanCity: Fronta 91
 
 
25.-28.10.2019 METHANCITY - FRONTA 91
 
   
   
 
 
 

SVĚT A REÁLIE MEHTANCITY


V následujícím textu naleznete zasazení letošní bitvy do postkatastrofického konfliktu a několik geografických a faktických informací týkající se světa Methancity ve vztahu k nadcházející bitvě.

ROZLOŽENÍ SIL


Světostát – majestátní mocnost držící pevně v rukou vládu nad apokalypsou zničenými Britskými ostrovy, starým kontinentem a severní Afrikou, za pomoci vojenských složek. Jedinou vládnoucí stranou Světostátu je Strana, v jejímž čele stojí Ministr Mentor. To ona určuje, kdo má právo existovat, a kdo ne. To ona nařizuje, co je pravda, a co se nikdy nestalo. Ale i takováto velmoc má svého soka.

Eastasie – neustále expandující říše, jejíž základ tvoří Japonské ostrovy, Korejský poloostrov a území bývalé Číny. Právě zde přežila myšlenka revoluce globální katastrofu. Právě zde se spojila myšlenka socialistické revoluce s tradičním pojetím života. Právě zde, pod dohledem velkého Císaře Kormidelníka, se zrodila obří armáda, která šířila myšlenky revoluce do celého světa a přinášela stále nové a nové území do Císařovy náruče.

Ničím nezastavitelná eastasijská vlna se roztříštila až na samotném západě Asie. Zde totiž narazila na odpor Světostátu, který se tou dobou snažil expandovat na východ. Severní Císařská armáda Eastasie postupovala vyprahlou a hornatou krajinou Kavkazských hor pomaleji, než by kterýkoliv její generál čekal. Díky tomuto zdržení se dokázal Světostát připravit na první přímý útok, který měl směřovat do samotného srdce Světostátu. Na území bývalé Ukrajiny se síly Císařství rozdělily do tří armád, která každá směřovala jiným směrem. Připravený Světostát měl již vybudované pozice a systém obrany na samotném okraji svého stálého území. Zvládl tak efektivně čelit eastasijské hordě a v prvních bojích nejenže odrazil jejich postup, ale také připravil odvetný úder. Eastasijská armáda však nenechala Světostát dlouho na pokoji. Hlavní voj, s úkolem vymazat Světostát z povrchu země, pokračoval dál. Zastavil se až na rozlehlých pláních, kde byl nucen vybudovat zákopy a upevnit si svou pozici. Na tomto místě se boj zastavil na několik dlouhých let. Boje o kilometry zničené země byly denním chlebem obou armád. Až do teď ...

 

STRANY


SVĚTOSTÁT

Svět MethanCity je post-katastrofický svět. V minulosti proběhla velká válka, která zničila civilizaci a způsobila, že velká část světa je tvořena pustinou, ve které lidé jen stěží přežívají. Povrch země obývají nově vzniklé druhy, mutanti a netvoři, bandité a různé komunity lidí a pololidí.

Kolem roku 70 po Obnově se objevuje společenství lidí, kteří bojují o zachování lidského genu a znovunastolení vlády člověka na zničené planetě. Toto společenství si říká Světostát a používá totalitní metody k ochraně lidského genu. Lidé žijí ve městech Světostátu, která jsou často obklopena pustinou, pracují, modlí se k příchodu Zániku a uctívají vůdce Světostátu Ministra Mentora.

Světostát se rozkládá především na území dnešní Evropy a severní Afriky, za sídlo a centrum své politické moci si zvolili Britské ostrovy. Své osídlené území mimo Britské ostrovy sdružují do držav pod názvem Protektorát. Odtud vznikl název Protektorátní vojska pro armády vzniklých právě v těchto oblastech.

Vlajkou a znakem Světostátu jsou tři spojené ruce (červené na černém pozadí, nebo ve variantě černé na červeném pozadí).

 

EASTASIE

Apokalypsa postihla celý svět a Asii nevyjímaje. Množství přeživších v Číně, Japonsku a jihovýchodní Asii bylo sice větší, než v Evropě a Rusku, nicméně je daleko více sužovaly nemoci a mutace. Zhruba ve stejné době, kdy vzniká Světostát, dochází ke sjednocení Asijských zemí do superstátu Eastasie, který je položen na principech komunistických diktatur. Eastasijci podnikají divoké výpady na Jih a západ, snaží se ovládnout co největší území. Vedou nepřetržitou válku o zdroje v pustinách s Eurasií (menší mocnost s centrem v bývalém centrálním Rusku) a Světostátem. Bojiště se nachází v Indii a na celé ploše jihu a jihozápadu bývalého Ruska, nejzápadnější výpady se týkají i východní Evropy. Eastasii vede vševědoucí Císař, neboli Velký kormidelník. Cílem Eastasie jsou ty samé, jako cíle ostatních superstátů - ovládnout svět a všechny dostupné zdroje.

Vlajkou Eastasie je druhoválečná japonská vlajka doplněná o čínský symbol uprostřed (Císařské insignie), symbolizující sjednocení východních národů.