MethanCity: Fronta 91
 
 
25.-28.10.2019 METHANCITY - FRONTA 91
 
   
   
 
 
 

ROLE PRO FRONTU

Voják bez specializace

"Tady máš granát vojáku, tady máš náboje! A ten druhej před tebou má dokonce i zbraň, toho si hlídej. A teď běž rovnou na steč vpřed, hoď granát na to kulometný hnízdo a pokud to přežiješ, tak popadni zbraň od nejbližší mrtvoly a doraž ty zmrdy! To je rozkaz!"

Je možné se přihlásit jako voják bez jakékoliv specializace. Většina rolí v družstvech nějakou specializaci mají, ale pokud vyloženě hráč nechce, může se účastnit jako standardní pěšák.

Kormidelníkovi Branci / Mládež Ministra Mentora

“Chlapci, tohle je těžký kulomet MK3.” Starší voják poukázal na zablácenou zbraň skupině mladíků, oblečených ve vojenské ústroji. “Chci po vás, abyste ho vyčistili tak dobře, že se bude… moment… máme nové rozkazy!” Voják schoval vysílačku.
“Vezměte si támhle polní lopatky a pár granátů! Blíží se nepřátelská jednotka, která má za úkol položit na a příjezdovou cestu minu. Kašleme na instruktáž, zmasakrujeme ty hajzly!”

Podobně jako na minulém ročníku otevřeme registraci pro družstvo složené z nezkušených, mladých a hůře vybavených branců a mládežníků. Na Frontové linie bývají vysíláni pro získání prvních zkušeností a zocelení, ale velmi často se kvůli nedostatku posil dostanou přímo do prvních linií. Role nejsou nijak zvlášť specializované a jsou vhodné pro hráče, kteří zvládnou naivně nadšený roleplaying po krvi dychtících mladíků věřících propagandě do posledního puntíku.

Velitel družstva

“Tak jo, chlapi. Nebudu vám lhát. Zůstali jsme jako poslední.” Velitel se díval do unavených tváří vojáků kolem.
“Tahle část Fronty bude zanedlouho plná těch krvelačných bestií. Ušli jsme dlouhou cestu až sem.” Pokračoval.
“Chci vám jenom říct, že můžete jít zpátky na štáb za ostatními. Asi na nás zapomněli. Ale já jsem nedostal žádný rozkaz, který by měnil to, že budu držet tuhle pozici. Klidně sám.”
Velitel se otočil a zaujal střeleckou pozici, vstříc blížící se hordě nepřátel. Nemusel vojáky pouštět zpět na štáb, ale chtěl to udělat. Kdyby náhodou. Ale nemusel se ani ohlédnout aby věděl, že všech jeho 5 vojáků zaujalo ty nejlepší pozice, jaké mohlo a dokud je nerozdupe útočná vlna, necouvnou.

V každém družstvu musí být jeden voják bez specializace, který velí. Úzce spolupracuje se všemi dalšími specializacemi. Prostřednictvím radisty komunikuje se štábem. Velitel musí být organizačně a komunikačně schopný hráč, který si zvládne mezi spolubojovníky sjednat pořádek a autoritu. Jako velitel se může přihlásit jakýkoliv hráč, při kompletaci družstev k tomu budeme přihlížet.

Požadavky na kostým: Výstroj a výzbroj je naprosto standardní, velitele odlišuje jiné značení na přilbě.

Ženista

Skupina vojáků pomalu postupovala těžkým terénem. Jako první šel neohroženě voják s minohledačkou. Jeho oči propalovaly každý centimetr půdy před ním. Rozvážné pohyby detektoru a zdánlivý klid ostře kontrastovaly s nervózními pohledy vojáků kolem.
“Vždyť jsme na ráně, proboha pohni si!” Panicky vykřikl jeden z vojáků. Kolem zabzučela střela. A po ní několik šrapnelů. Ženista dál, klidně pokračoval ve své práci, jako by to byl obtížný hmyz, který se naučil ignorovat. “Dělej ty idiote, zabijou nás!” Zakřičel znova voják.
Ženista mu věnoval přesně tolik pozornosti, co střelám kolem a dál pokračoval v důkladném průzkumu. Nad hlavami všem zarachotil kulomet. Vyděšený bojovník vykřikl, rozběhl se kupředu a ramenem odstrčil ženistu. Ten poprvé viditelně zareagoval. “Stůj! Hned!” křikl pevným hlasem, ale pozdě. Dutá rána na okamžik všechny ohlušila. Přikrčení vojáci zůstali ve ztuhlých pózách. Do rozptylujícího se dýmu začaly pršet neidentifikovatelné zbytky těla a výstroje.
Ženista se otočil, obličej pokrytý krví. Vypnul minohledačku a ledově klidnýma očima pokynul zbylým vojákům. “Můžete jít, tahle byla poslední.”

Ženista je důležitou rolí, která může pokládat a odstraňovat minová pole. Ženistické družstvo je zásadní pro zpřístupňování nových cest, kladení a odstraňování protitankových zátarasů a dalších činností. Detaily ženistovy práce budou předvedeny na workshopu před začátkem hry.

Požadavky na kostým: Požadavky na kostým: Výstroj ženisty je standardní úbor dané strany, dostane navíc rekvizitu minohledačky a brašnu s potřebným vybavením.

Kulometčík

"Pár severních baráků je zajištěných, pane! Až se sem dostanou posily, můžeme se probojovat k předním zákopů..." Hlášení průzkumníka zaniklo ve vzdáleném burácení. Země před zdí, za kterou se ukrýval velitel jednotky a pár mužů explodovala v desítkách malých gejzírů. Ze zdi se vydrolilo několik cihel a zkrvavené torzo průzkumníka se navalilo na překvapeného velitele. Muži instinktivně zalehli a zůstali přikováni k zemi, kterou vytrvale rozrývala smršť projektilů.

Ve hře budou na každé straně maximálně 4 kulometčíci. Pokud se přihlásí větší množství hráčů, že chtějí hrát kulometčíka, tak budou po online rozhovoru s organizátory vybráni čtyři, popř. budou zvoleni losem.

Kulometčík je silnou palebnou jednotkou, která jako jediná ve hře operuje s elektrickou zbraní. Podmínkou je vlastnictví elektrické zbraně v designu kulometu (nožičky, velký zásobník). Pokud budete mít pochyby, zda vaše zbraň odpovídá popisu, pošlete fotku, nebo se zeptejte na fóru. Maximální možná míra FPS je 450.

Požadavky na kostým: Vhodný kostýmový doplněk je delaborovaný nábojový pás, či více delaborovaných nábojových pásů a drsný výraz.

Odstřelovač

"Je tam kulomet, ale nevíme kde." Stačil ukázat směr postřelený voják, než ho kamarádi odtáhli do bezpečí. Zůstal tam sám, zbytek jeho lidí byli dávno za hranicemi bezpečné linie budovaného opevnění. Omotal si šál přes obličej a začal se prodírat hustou vrstvou šedého sněhu a popela, který se usadil na betonové střeše vysoké budovy. Spatřil jej snadno, spolubojovník předal správnou informaci. V momentě, kdy se kulometčík rozhodl znova pokropit zdi předsunutých opevnění, zmáčkl spoušť. Kulometčík v křeči pokropil oblohu a s rozhozenými končetinami zůstal ležet v kaluži temně rudé krve barvící zmrzlé bláto okolo.

Na každé straně budou maximálně 4 odstřelovači. Pokud se přihlásí pro roli více hráčů, tak budou organizátory vybráni po následném rozhovoru nebo určeni losem.

Odstřelovač je hráč používající airsoftovou zbraň v designu odstřelovací pušky. Podmínkou registrace je vlastnictví takovéto zbraně (optika, popř. nožičky, FPS max. 650).

Požadavky na kostým: Každý odstřelovač si může předepsaný kostým doplnit o vhodné maskování dle jeho uvážení, ale tak, aby příliš nenarušoval sladěnost uniforem své strany.

Medik

Ulice byla pokryta krví a popelem. Mezi zmasakrovanými těly mužů, kteří ulici dobývali a bránili se zoufale zvedala a klesala ruka jednoho z raněných. "Je tam! Je tam! Proboha, dostaňme ho zpátky!" znělo z nedalekého zákopu. Přestože byl raněný, jen pár kroků od bezpečí zákopu, zároveň ležel strašně daleko. Ulice byla pokryta dvěma nepřátelskými ostřelovači, kteří nedávno vyřídili i kulometčíka družstva. Najednou se muži v zákopu začali zvedat a uhýbat dvojici mohutných vojáků nesoucích nosítka. "Dejte nám krycí palbu, hoši, jdeme pro něj!" zabručel jeden z mediků a vedle nosítek si připravil těžký revolver.

V každém družstvu se nachází medik.

Úlohou medika je v boji ošetřovat zraněné hráče a popřípadě jim pomoci s přesunem do bezpečné základny, kde jsou dále ošetřováni. Rovněž může medik podávat zraněným analgetika, pokud se k nim herně dostanou. Výhodou je vlastnictví vlastních nosítek, na kterých může hráče v bezpečí ošetřovat zraněné, popřípadě je vnutit zdravým vojákům na donášení zraněných z bitevní vřavy do bezpečnějšího místa vhodného k jejich ošetření.

Požadavky na kostým: Každý medik musí být označen červeným křížem na bílé pásce, kterou bude nosit na rukávu. Další vhodné doplňky jsou zdravotnická brašna (ve které bude přenášet obvazy a analgetika) a lékařské doplňky ...

Nosič munice

"Brzy tady budou, držte se chlapi!" Houkl velitel do místnosti. Každé okno bylo obsazené, dům se ježil vystrčenými hlavněmi jako obrovský palcát, na kterém ztroskotaly již tři útočné vlny. "Ještě jeden útok zvládneme, pane, ale pak se budeme bránit lopatkami a noži!" Odpověděl muž svírající v ruce pistoli. "Máme posledních pár nábojů." Velitel sáhl do kapsy a hodil muži posledních pár patron a vytáhl obrovský naostřený tesák. "Až dojdou, zůstaneme. Tuhle pozici neztratíme!" Pronesl hlasitě. Vojáci v místnosti nabili poslední patrony. V tu chvíli se ozvala vzdálená střelba a do místnosti rychle přiběhli dva muži s velkou muniční bednou. Zasalutovali. "Velitel vzkazuje, že tady brzo bude zbytek čety. Neseme něco na přivítanou!" Ukázal na bednu přeplněnou nábojovými pásy a granáty.

V každém družstvu je nosič munice.

Nosič munice vlastní muniční bednu, ve které přenáší větší množství granátů a munice. Je pověřen jejím střežením a distribucí munice mezi hráče. Nosit bednu je velká zodpovědnost, ale zároveň také klíčová úloha pro vítězství v bitvě. Nosiči munice jsou dva na každé straně. Není zapotřebí žádného speciálního vybavení, nosič obdrží speciální bednu a brašnu.

Požadavky na kostým: Hráč může zvolit vhodné doplňky kostýmu jako jsou delaborované kulometné pásy, patrony, další muniční brašna, ...

Radista

"Tady Epsilon Delta pět! Opakuji Epsilon Delta pět! Jsme pod těžkým útokem! Žádáme o povolení se stáhnout!"Praskání rádia přehlušovaly výstřely nepřátelských zbraní. "Dochází nám munice, Orle jedna. Musíme se stáhnout a doplnit!" Velitel hulákal do vysílačky. "Orle jedna, slyšíte?" Zoufale svíral sluchátko. Radista se mezitím krčil pod palbou a vlastním tělem kryl cenný přístroj. "Neslyší nás, musíme se stáhnout." Vzdal snahu velitel, hodil sluchátko na radistu a přeběhl do sousedního zákopu. Muž chvíli váhal, ale nakonec vyskočil ze zákopu také. Neběžel ale za velitelem, ale na nekrytý kopec. Stahující se muži na něj začali hulákat, ale to už byl skoro na vrcholku. Ještě před tím, než jej roztrhaly střely, muži si všimli, jak drží u ucha sluchátko rádia. Za malou chvíli kopec zmizel i s útočícím nepřítelem v záplavě hořícího napalmu.

Radista je postava, která bude v každém družstvu. Úkol je jednoduchý - zajišťovat komunikaci se štábem. Nikdo jiný krom radistů nebude mít možnost volat přímo na štáb. Radista je klíčová postava pro celou jednotku, vysílat může sám, nebo může být po boku velitele. Po smrti radisty je možno předat předmět vysílačky dál někomu živému, pokud s tím bude radista souhlasit. Tento dotyčný se pak stává dočasným radistou, než se původní vrátí z respawnu. Dočasně může takto roli radisty zastoupit kdokoliv s vysílačkou PMR.

Požadavky na kostým: Radista má povinnost nosit na zádech maketu vojenské vysílačky (je zakázáno používat nedovolené frekvence reálně), kterou si sám doveze. Může se jednat např. o RF-10, starší modely, či vlastní výrobu. Musí však být na zádech a mít anténu, aby byl radista poznat. K tomu používá vlastní PMR, na kterou má jako jediný z jednotky nastavenou frekvenci štábu (frekvence bude upřesněna na workshopu). Doplnění této PMR o sluchátko nebo externí mikrofon / reproduktor je vítáno, ale nutné to není. Při předání herního předmětu vysílačky si nový dočasný radista může přeladit svou PMR na frekvenci štábu.

Politruk

"Vpřed! Vpřed! Útok!" V jedné ruce megafon a v druhé pistoli, stál na vrcholku betonového zátarasu a zbraní divoce máchal kupředu! "Útok! Útok! Útok! Kupředu! Kupředu! Kdo poběží zpět, zemře!" Muži div nevypadly oči z důlků, pistole párkrát vystřelila směrem k nepříteli, hlasivky se překonávaly. Početná skupina vyběhla zpoza krytů a vrhla se na překvapené nepřátele. Bajonety se srazily, výstřely a řev splynuly do symfonie války. Politruk stál za svými vojáky a divoce křičel do hlásné trouby. Jeden z mužů se otočil zpět a jeho oči se setkaly s politrukovými. Během sekundy si řekly vše. Poběžíš zpět a zabiju tě. Voják pochopil. Pevněji sevřel rukojeť pušky a s fanatickým řevem se vrhnul do největší vřavy. Nepřítel začal ustupovat.

V každém družstvu může být politruk. Je to především roleplayingová role (přestože bojuje). Jeho úkolem je dodávat morálku, vést motivační proslovy, děsit a povzbuzovat zároveň. Je jednou z nejdůležitějších obsazení ve hře. Krom proslovů a povzbuzování morálky také může vyznamenávat vojáky.

Kostým politruka je stejný, jako u ostatních vojáků, ale je označený šerpou a odlišnou pokrývkou hlavy (brigadýrka, lodička, čepice, …). Vlastní megafon a revolver, či pistole na provázku je velkou výhodou. Předpokládáme výborný roleplaying a mimořádný zájem o roli.

Požadavky na kostým: Speciální pokrývka hlavy s insigniemi své velmoci, dále již dobrovolně například agitační knížka, blok na poznámky, ...

Zrádce

Jednotka se pomalu proklesťovala zarostlým terénem. Popínavé rostliny a lehké nálety znesnadňovaly postup a po chvíli velitel nařídil pětiminutovou přestávku. Muži vděčně posedali mezi posekané větve. Když se začali zvedat, jeden vojín zůstával pozadu. Velitel na něj několikrát křiknul, ale bez výsledku. Už se chtěl za opozdilcem rozběhnout a popohnat ho bajonetem, když si v jeho ruce všiml utlumené pistole. Velitel hmátl po zbrani, utlumený výstřel zanikl ve zvuku mačet a pil. Zrádce se rozběhl pryč proklestěnou cestou. Za malý moment se ozvala nepřátelská palba. Zrádce ale neslyšel výstřely. Štěkání pušek pro něj bylo cinkáním zlatých mincí.

Zrádců bude na každé straně neupřesněný počet. Budou mít vlastní úkoly, které zadávají rozvědčíci nepřátelské strany. Zasáhnout mohou kdykoliv a jakkoliv. Po odhalení / dezerci / popravě přecházejí bojovat na opačnou stranu jako řadoví vojáci.

Požadavky na kostým: musíte si obstarat kostýmy dva. Jeden maskovací, od strany, kterou budete infiltrovat a druhý patřící pravé straně. Vše ostatní budeme domlouvat individuálně.