MethanCity: Fronta 91
 
 
25.-28.10.2019 METHANCITY - FRONTA 91
 
   
   
 
 
 

ŠTÁBNÍ ROLE PRO FRONTU


Na Frontě 91 se budou nacházet ležení armád. Půjde o několik stanů či budov, které budou vojákům sloužit jako zázemí a velitelské stanoviště. I tato místa potřebují schopné hráče, které čeká boj s válkou v zápolí.

Tyto postavy budou mít několik specifik:

  1. Vysoká míra roleplayingu. Chceme, aby zápolí působilo realisticky. Proto je zapotřebí, abyste nevystupovali z rolí a po celou dobu hry udrželi vysokou míru RP.
  2. Plnění povinností. Fungovat budete v podstatě jako Cizí postavy. Můžete (po našem proškolení) zadávat v určitý čas úkoly vojákům. Zároveň budete plnit některou z důležitých povinností v zápolí, na kterých může stát větší část hry.
  3. U vybraných rolí snížené vstupné. K práci na štábu a v zápolí se váže řada herních situací, ale také dostatek práce a výpomoci. Jelikož budete svázaní více povinnostmi, které jsou do značné míry neherní, rozhodli jsme se vstupné snížit.

Lékař

Krev stříkala z otevřené rány po šrapnelu jako z vodotrysku. Polní lékař se podíval na umírajícího vojáka. V zápětí se otočil k medikovi, který ho dovlekl na zádech. "Toho odnes rovnou za stan, jsou tam černé pytle. Další!"

Hlouček lehce raněných vojáků, ležících přes sebe v rohu stanu, děkoval štěstěně, že tenhle řezník zrovna jim dal právo na delší život. Tedy jen do té doby, než je uzná za schopné boje. Pak se tohle kolečko bude s jistotou opakovat.

Lékař pracuje v polní nemocnici. Klademe důraz na vysokou míru roleplayingu. Výhodou je dostatek vlastních polních lékařských potřeb (lehátka, obvazy, chirurgické nástroje), ale samozřejmě zajistíme základ. Úkolem bude herně léčit zraněné postavy a udržovat aktuální seznam úmrtí a úspěšných zákroků. Je zapojen do řady herních úkolů a příběhů.

Požadavky na kostým: Základem kostýmu by mělo být jistě vojenské oblečení v barvách strany, pro kterou lékař bojuje. Je vhodné doplnit kostým o rukavice, chirurgický plášť, čepku, atd.

Rozvědčík

“Hej, kamaráde!” Vojín stojící ve frontě na výdej munice zatahal za rameno zkušenějšího válečníka před ním. Ten se otočil a zvedl obočí.

“Kdo jsou ti chlápci támhle v tom stanu? Ti bez označení? Každou chvíli něco řeší na hlavním štábu, ale nikdo mi o nich nic neřekl.” Zeptal se voják.

“Protože o nich nepotřebuješ nic vědět, spoluvojáku.” Odpověděl tázaný a chtěl se otočit zpět. Pak si to ale rozmyslel a dodal: “jsou to lidé z rozvědky. Snaží se zjistit, kde bude nepřítel útočit, jaké používá kódy, vyslýchají zajatce. Když se s tebou budou chtít bavit, neodporuj jim a všechno řekni. Jinak se jim vyhýbej.”

Rozvědčíci jsou štábní důstojníci, kteří mají na starosti řadu zpravodajských úkolů. Řídí zrádce v nepřátelských liniích, odposlouchávají komunikaci znepřátelené strany a prolamují kódy, vyslýchají zajaté vojáky, atd. Mohou se teoreticky zapojit do boje, pokud to povaha jejich úkolu vyžaduje.

Vstupné pro roli rozvědčíka je stejné, jako u bojových rolí (1500 Kč).

Kuchař

"Vojáku! Vy neumíte náležitě pozdravit nadřízeného důstojníka?" řekl vyzáblý človíček s výložkami podporučíka směrem k odpočívajícímu vojínovi. "Jistě pane poručíku. Jen na to nemám zrovna náladu." dořekl, podíval se směrem k hodinám, odplivl a típl cigaretu. Rovnou vstal a došel k připravené várnici s jídlem. Ve zlomku vteřiny se ze všech koutů fronty začaly valit masy vojáků s ešusy v rukou.

To divadlo trvalo sotva patnáct minut, když kuchař vyškrábal poslední zbytky jídla a dal je kulometčíkovi, který došel jako poslední. Ten podporučík tam pořád stál a stejně tupým výrazem koukal co se děje. "Dejte mi taky porci." osmělil se. "To nejde, zbytek je pro vojáky v zákopech. Snad kdybyste uměl poprosit, Pane Poručíku."
Na frontě je totiž v právu ten, kdo má jídlo pod palcem.

Kuchař je zapotřebí v každé válce. Tvými povinnostmi bude během hry koordinovat a zajišťovat výdej připravených teplých jídel a starat se o dostatečnou zásobu horkého čaje, popř. kávy a čisté pitné vody. Rozhodně nepůjde o fyzicky namáhavou práci, ale bude se jednat o činnost po celý den i část noci. Kuchaři se střídají, ale převážně zůstávají v ležení a poskytují podporu všem ostatním. Várnice, jídla, nádobí atd. Bude zajištěno organizací. Role je vhodná pro hráče, kteří chtějí dotvářet atmosféru štábu a podporovat bojující vojáky.

Požadavky na kostým: Klasická uniforma doplněná o kuchařskou zástěru, či nějakou její obdobu.

Vstupné je sníženo na 400 Kč.

Doplňovací důstojník

"Pane, vojín čtyři-pět-osm-dva druhá četa, první družstvo. Kde se mám hlásit?"

"Mě se máš hlásit vojáku! Seber si svůj kvér, tady máš munici a okamžitě dovleč tu línou prdel na druhou kótu támhle nad tím bunkrem. Jsou to tam hotový jatka." Tohle bude ještě dlouhý den, pomyslel si důstojník. Zelenáči dorážejí neuspořádaně jeden za druhým, minutu co minutu. Už aby se fronta zase posunula jinam.

"Ale pane, …" vyštěkl voják námitku, nicméně nebylo mu to nic platné.

"Před minutou vyrazilo celé družstvo stejným směrem. Pokud budeš mít štěstí, narazíš na ně a pak najdeš to svoje první."

Pracuje na doplňovacím vedení štábu. Většinou sedí u stolu, psacího stroje a úředních záznamů. Jeho povinností je řešit respawnované hráče, kteří doplňují jednotky a vypouštět posily na frontové linie. Vybavit hráče municí a řídit sklad munice tak, aby munice vystačila, dokud nedorazí zásoby. Spadá pod hlavního velitele. Jedná se o nenáročnou, ale stálou činnost. Je zapojen do řady herních úkolů a příběhů.

Požadavky na kostým: Kostým důstojníka své strany.

Štábní radista

"Tady oskar sedm, tady oskar sedm. Přepínám" zachrčela štábní vysílačka. Radista pohotově odpověděl. "Tady pevnost, tady pevnost, slyším."

"Tady oskar sedm, jsme v obležení. Valí se jich tu celá horda. Potřebujeme okamžitě podporu, nějak je odříznout, jinak je do pár minut po nás." "Pevnost rozumí, končím" No, rozumí, ale co má dělat ta naše slavná pevnost? Pomyslel si radista.

Vyběhl ze stanu ven. Velitel nikde, důstojnici jakby smet. Představil si umírající kamarády v tom zasraném okopu. Před štábem stáli minometčíci! Sláva. Doběhl k nim, popsal jim situaci. Nikdo z nich už nečekal na rozkaz od velení, šlo se rovnou na věc...
To zase bude průser, pomyslel si radista při cestě zpět k vysílačce.

Povinností štábního radisty je přijímat informace od radistů všech družstev, filtrovat je a tlumočit je veliteli. Pracuje u centrální vysílačky, kterou velí podle rozkazů velitele všem jednotkám v poli. Pomáhá udržovat aktuální mapu s rozmístěním jednotek. Jedná se o velmi důležitou a náročnou úlohu. Zájemce musí mít velmi dobré organizační a komunikační schopnosti.

Požadavky na kostým: Obyčejný kostým vojáka, či důstojníka své strany. Štábní vysílačka bude zajištěna organizací.