MethanCity: Fronta 91
 
 
25.-28.10.2019 METHANCITY - FRONTA 91
 
   
   
 
 
 

Když se velitelským vozidlem začaly nést zvuky signalizující otevírání přetlakových dveří, kapitán 01-1749 si autimaticky nasadil malou obličejovou masku, kterou měl pro ten účel položenou vedle vedle velitelského projekčního stolu. Zanedlouho uslyšel zvýšený hukot generátorů a pocítil lupnutí v uších, které znamenalo, že počítač vozu po krátkém poklesu opět zvednul bezpečnou hladinu tlaku. Kapitán si ponechal masku nasazenou ještě povinných dvacet vteřin a teprve po zvukovém signálu ji opět odložil do bezpečné blízkosti. Neopatrnost se jemu i celé jednotce tolikrát nevyplatila, že všichni dodržovali bezečnostní procedury bez mrknutí oka. Kromě některých nováčků, samozřejmě.

Velitelský vůz představoval osminápravový kolos několika těžkých pancéřových buněk, poháněných substraatovým generátorem a výkonnými neodymovými elektromotory, které zajišťovaly poměrně slušnou rychlost při přesunech i vysokou průchodnost středně těžkým terénem. Přesně takovým, kterým projížděli posledních několik týdnů směrem na východ.

Kapitán vzhédl od stolu ve chvíli, kdy se ozvalo zabouchání na těžké, plechové dveře. Přesně po době, kterou trvala odmořovací procedura, uvědomil si kapitán a s přikývnutím otevřel dveře stiskem tlačíkta. Do malé velitelské buňky vstoupili dva ozbrojenci.

Jako první vstoupil menší muž v těžkém koženém kabátu, stále s plynovou masku na obličeji, následovaný monstrem v plné bojové zbroji jednotek Ministra Mentora. Oba příchozí pozdravili zdviženou levou pěstí, přes masku a obličejový kryt se ozvalo zahuhlání “Sláva Straně”.

Kabátník si ihned po pozdravu s viditelnou úlevou sundal masku a odhalil mírně zarostlou, nesouměrnou tvář s tvrdýma očima a pleš téměř bez vlasů. Voják MM jediným pohybem zapnul interkom, integrovaný do plastokevlarového exoskeletonu. Neprůhledný polymetalický kryt obličeje si nesundal.

“Sláva Straně!” odpověděl kapitán stroze a podíval se směrem na muže v kabátu.

“Hlavní ideopolitický komisař pro úsek Fronty devadesát jedna, 01-0131” zahásil kabátník a kapitán si v duchu uvědomil zařazení muže - Londýn. “Číslo i zařazení mého doprodovu jsou tajné” dodal komisař. Kapitán přikývl a čekal.

“Kapitáne, přicházíme po oznámené prověrce vašeho postupu na frontách devadesát až devadesát jedna. Váš postup jsme shledali jako plně adekvátní současné situaci. Vedení Strany souhlasí s vašimi rozhodnutími a nechává další postup na vašem uvážení. Máte plnou důvěru Londýna.” Komisař se pokusil mírně pousmát.

Na kapitánově výrazu nebyla poznat ani úleva, ani potěšení.

“Zároveň vás chceme informovat o objektu, který jsme společně s vašimi muži zkoumali. Vojáku?” Obrátil se komisař na nehybný monolit černého exoskeletonu.

“Celý dobytý areál se nachází na rozloze několika set metrů čtverečních.” Ozvalo se sterilním, technickým hlasem z hrudního interkomu vojáka MM. “Vaši muži utrpěli při průzkumu bojem pouze zanedbatelné ztráty. Z většiny směrů útoku je areál takticky špatně bránitelný, nejedná se původně o vojenský objekt.” Uzavřel voják.

Kapitán se netrpělivě vrátil pohledem ke komisaři. “Řeknete mi nějaké nové informace o tom incidentu? Zjistili jste něco víc? Hlášení mých můžu jsem již slyšel před půl hodinou.”

Komisař přikývl. “Ano, kapitáne. Nevíme přesně, co se stalo, ale po dobytí areálu jsme zaznamenali přibližně sto kilometrů východně elektromagnetický pulz. Zanedlouho poté začal pršet augmentovaný diethyl čtyři nitrofenyl fosfát. Vaši muži byli perfektně připraveni, ale přesto jsme museli několik zasažených okamžitě vaporizovat. Nevylučujeme, že se jednalo o nepřátelský útok, orbitální skeny nejsou v této oblasti dostupné. Nemůžeme to potvrdit.”

Kapitán pohledem uhnul k poznákám na stole. “Charakter té látky moje jednotky nehlásily.”

“Ano kapitáne, analýzu zajistili naši experti” odpověděl komisař a očima ukázal na vojáka MM.

Z interkomu se ozval hlas.

“Kapitáne, s takovými látkami se běžně nesetkáváme. Jednotky MM v oblasti se domnívají, že se jednalo o statickou troposferickou schránku s nervově paralytickou látkou, kterou Eastasie sestřelila kolejnicovým dělem. Pokud je to pravda, tak používají své nejpokročilejší technologie.”

Informace kapitána překvapila. “Předpokládal jsem, že se jednalo o nějakou chemikálii, uvolněnou z areálu” namítnul.

“Ano, my jsme si to mysleli také. Před chvílí jsme našli zbytky té sestřelené schránky. Vše na takový útok ukazuje.” vysvětlil interkom. “Pokud opravdu používají tyto zbraně, jsme v bezpečí pouze v okolí areálu, kapitáne. Nechtějí riskovat poškození pozemných systémů.”

Komisař si odkašlal. “Kapitáne, známe asi povahu toho areálu. Jedná se téměř s jistotou o formu fůzního reaktoru pozdní generace, která byla ve vývoji těsně před Velkou Válkou. Reaktor samotný je pravděpodobně zapouzdřený v sifonu, přibližně sedm set metrů pod povrchem. Dostat se k němu nedá, bylo by potřeba porušit asi dvacetimetrovou kompozitní plombu někde okolo dvoustého metru. Funguje a jeho chod řídí autonomní UI. Na povrchu se nachází schránky lithia, deuteria a tritia. Ovládací terminály se jsou rozesety na řadě míst celého areálu a pravděpodobně se jimi dá v omezené míře řídit reakce i přesměrování energie. Kam, to zatím nevíme.”

Kapitán vstal. “Budu chtít podrobnější zprávu, komisaři.”

“V nejbližší chvíli byste měl mít kompletní hlášení nahráno v systému. Zároveň dostanete posily. Tahle oblast bude v nejbližší době bude dost horká.”

“Je to vše, komisaři?”

“Ještě ne. Při útoku na areál jsme kromě automatických palebných systémů a několika desítek bojovníků v neoznačených, nesjednocených uniformách našli také svatyni. Vypadá to, že místní obyvatelé reaktor ucívali.”

Kapitán se otočil ke stolku a nalil si z čiré lahve gin Vítězství. Gestem nabídnul komisaři, který očima odmítl. S lahví v ruce se kapitán na okamžik zastavil na vojáka v exoskeletonu, ale pak lahev položil. Interkom zapraskal.

“Vypadá to, že místní obyvatelé byli směska odpadu z pustiny, třetí kategorie. V osadě prováděli ritualizované úkony, které pokládali za náboženské obřady. Technicky doplňovali palivo a přesměrovávali energii. Jejich vůdce jsme zajali a chystáme se je vyslechnout. Tedy těch pár, co přežili útok vašich jednotek a neurotoxinovou sprchu.”

Komisař se na exoskeleton nesouhlasně zadíval. “Někteří z těch vůdců byli tak zmutovaní, že pochybuji o smyslu pouze čtyř kategorií. Mělo by jich být nejméně šest. Jako ideologický komisař v tomto bodě nesouhlasím s postupem jednotek MM a doporučuji jejich okamžitou vaporizaci. Jen rozhovor s nimi je podnět pro Recyklatorium. Konečné slovo ale máte vy, kapitáne.”

Občan ve zbroji číslo 01-1749 zakroutil hlavou a pokynul vojákovi MM. “Budeme se držet zavedeného postupu. Extrahujte informace a zdroje exterminujte. Tušíte, jaké povahy byly kvazináboženské obřady, komisaři?” obrátil se na druhého muže.

Ideokomisař vytáhl z brašny složku s papíry a rozložil je na stole.

“Nic z toho se nepodobá již neexistující symbolice uctívání Zániku. V obřadech jsou jasně patrné vlivy předválečných východních nábožentví. Naše hypotéza je ta, že se jedná o činnost Eastasijské armády, která místním obyvatelům pustin vnutila novou víru. Aby zde nemusli mít stálou přítomnost a dohlížet na reaktor. Pořád se jedná o téměř Světostátní sféru vlivu.”

Ze situace bylo jasné, že komisař skončil. Kapitán stisl tlačítko otevírání dveří, ale v tu chvíli se ozval signál. Přetlakové dveře se otevíraly. Komisař i kapitán si ryhcle nasadili masky, voják MM se ani nepohnul.

Dovnitř se vřítil udýchaný desátník s respirátorem a puškou v ruce. Neobtěžoval se zdravit, pouze vyhrnl.

“Útočí na nás.”

MethanCity: Fronta 91 bude čtvrtý ročník manuální airsoftové bitvy s prvky RP a kostýmovou povinností odehrávající se ve světě MethanCity. Fronta se uskuteční ve dnech 25. - 28. řijna. Akce bude končit v neděli večer a následovat bude afterparty. V pondělí je státní svátek, takže nepotřebujete dovolené. Místo akce a všechny detaily teprve zveřejníme v průběhu následujících týdnů, prozatím si můžete poznamenat datum a kontrolovat přibývající obsah.

 
   
   
 
 
 
VYBER SI SVOU STRANU, VOJÁKU!
 
   
   
 
 
 
Informace o straně Světostát Informace o straně Eastasie
 
   
   
 
„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich